Kengkawan ( المرافقون )

Sabtu, 20 Oktober 2007

paya bakau

Hutan paya bakau merupakan kawasan hutan yang memberikan pelbagai sumber rezeki pada masyarakat yang mendiami dipersisirnya. Hutan paya bakau memberikan pekerjaan kepada penebang kayu bakau. Di dalam hutan itu juga terdapat khazanah yang mampun dicari untuk memberikan pulangan rezeki pada yang berusaha.

Dalam bahasa banjar.
Hutan paya bakau nginik adalah hutan yang banyak mambarikan rajeki pada sapa-sapa yang hakun mengawi nyak. Urang yang badiam dipinggir hutan paya bakau mambari gawian pada panabang kayu bakau, hutan ituk jua amun dicarii banyak haja ulihannyak.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...